Análise dos Mapas Contabilísticos e Financeiros da Empresa